ABBI klasteris atbalsta un palīdz
attīstīt iepakojumu atkritumu
savākšanas sistēmu „EKO taškas”.

 

Iepakojumu atkritumu savākšana – viens no klastera īstenojamiem sociālās atbildības virzieniem. Tādēļ šī darbība tiek veicināta. Viena no „EKO taško“ pamatidejām – izveidot patērētājiem iespējas pēc iespējas lielāku atkritumu daudzumu nodot vienā vietā.

©