Sociālie projekti

 

ABBI klasteris atbalsta un palīdz attīstīt iepakojumu atkritumu savākšanas sistēmu „EKO taškas”.

Iepakojumu atkritumu savākšana – viens no klastera īstenojamiem sociālās atbildības virzieniem. Tādēļ šī darbība tiek veicināta. Viena no „EKO taško“ pamatidejām – izveidot patērētājiem iespējas pēc iespējas lielāku atkritumu daudzumu nodot vienā vietā.

ABBI klasteris atbalsta un palīdz attīstīt iepakojumu atkritumu savākšanas sistēmu „EKO taškas”.
 
 

Sabiedrības informētība par projektu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas

ABBI klasteris kopā ar KTU Vides inženierijas institūtu īsteno „Ilgtspējīgas dzērienu rūpniecības attīstības“ projektu.

Sabiedrības informētība par projektu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas
 
 

©