Seminaras "Gėrimų pramonės
technologinės plėtros ir pažangos
galimybės ABBI klasteryje"

 

Pasaulio, o juo labiau vietinėje ekonomikoje vyksta gilūs ir fundamentalūs pokyčiai, iš esmės keičiantys nusistovėjusias tarptautinės konkurencijos žaidimo taisykles. Azijos šalių spaudimas, besiformuojanti žinių ekonomika, augantys reikalavimai ekologiniams ir technologiniams standartams Europos Sąjungoje pramonei ir verslui kelia kokybiškai kitokius reikalavimus. Būtina sąlyga tampa veiklos efektyvumo dermė su novatoriškumu.


Siekiant efektyvinti gėrimų pramonės veiklą bei skatinti inovacijas, buvo sukurtas gėrimų pramonės klasteris - ABBI (Alliance of Baltic Beverage Industry).Siekdamas savo veikloje atspindėti daugumos gėrimų pramonės įmonių poreikius bei efektyviai išnaudoti inovacijų finansavimo galimybes ABBI klasteris 2011m. birželio 9 dieną organizuoja konferenciją, kurios metu bus:

·         pristatytas ABBI klasteris, jo vizija, tikslai bei veikla;

·         svarstomos aktualios problemos susijusios su inovacijų plėtra, investicijų į naujas technologijas skatinimu bei jų reikšme gėrimų pramonei;

·         pristatyta gėrimų tyrimo centro vizija;

·         kartu aptarti įmonių poreikiai ir galimybės inovacijų srityje.

Renginio metu bus pristatytas sėkmingai įgyvendintas Kauno Technologijos Universiteto Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras

KONFERENCIJOS VIETA:

Best Western  “Santakos viešbutis”  J.Gruodžio g. 21, 44293 Kaunas, Lietuva 

Seminare skaityti panešimai:

Ilja Malkin "Klasteriai. Kas, kodėl ir kaip?"

Romas Apulskis "ABBI klasteris- vizija, tikslai, veikla"

Snieguolė Marčiuškienė "Gėrimų tyrimo centro vizija"

Romas Apulskis "MTEP veikla ABBI"

prof. Daiva Leskauskaitė "Maisto mokslų ir technologijų kompetencijos centro pristatymas"

Saulius Bytautas "Pelno mokesčio mažinimas, taikant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros lengvatą"

 

 

© Visos teisės saugomos ABBI Beverage cluster