Apie mus

 

Istorija

Pasaulio, o juo labiau vietinėje ekonomikoje vyksta gilūs ir fundamentalūs pokyčiai, iš esmės keičiantys nusistovėjusias tarptautinės konkurencijostaisykles. Azijos šalių spaudimas, besiformuojanti žinių ekonomika, kintantys reikalavimai ekologiniams ir technologiniams standartams Europos Sąjungoje pramonei ir verslui kelia kokybiškai kitokius reikalavimus. Būtina sąlyga tampa veiklos efektyvumo - pagrindinio sąnaudų minimizavimo šaltinio, dermė su novatoriškumu. Įvertindamos aplinkybę, kad mažų ir vidutinių kainų segmente jau dabar vyrauja, o artimiausiu metu ir dominuos Azijos gamintojų produkcija, atskiros įmonės ieško problemos sprendimo būdų. Vienas  jų - klasterizacija.
2009 metų gruodį Baltijos gėrimų pramonės aljanso pagrindu jėgas suvienijo kelios stambios gėrimus ir pakuotes gaminančios bei perdirbančios įmonės:  UAB „Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko, AB „Stumbras", UAB „Italiana LT", AB „Warta Glass Panevėžys", UAB „Ekstara" ir kt. Solidžią bendradarbiavimo patirtį turinčios įmonės sustiprino partnerystę ir drauge siekia geresnių veiklos rezultatų. Kasteryje dalyvaujantis Kauno Technologijos Universitetas užtikrina sėkmingą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą.

 

Misija

Sukurti prielaidas klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimui, skatinant jo narių bendradarbiavimą ir didesnės pridėtinės vertės kūrimą visose vertės kūrimo grandyse bei didinant gėrimų pramonės Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros potencialo išnaudojimo mastus.

 

Vizija

Didžiausias gėrimų pramonės susivienijimas Rytų Europoje


Tikslai

Pasiekti, kad ABBI klasteris pirmautų Rytų Europoje pagal tarptautinio konkurencingumo rodiklius.

Eksporto vystymas ir skatinimas.
Mokslinius tyrimų, technologinės plėtros bei pažangos gėrimų pramonėje įgyvendinimas.
Socialiai atsakingos organizacijos kūrimas: ekologiškos gamybos skatinimas, pakuočių atliekų tvarkymo rėmimas, kova prieš šešėlinę rinką.  

 

ABBI klasterio  struktūra

 

 


 


© Visos teisės saugomos ABBI Beverage cluster