Klasteris kopā ar KTU plāno
tehnoloģiskās apmācības šādās
nozarēs:

 

• Laboratorijas un eksperimentālās ražošanas iekārtas dzērienu rūpniecībai • Funkcionālie pārtikas produkti un sastāvdaļas • Modernas pārtikas analīzes metodes • Moderni dabisko izejvielu ieguves veidi

©