Gėrimų tyrimų centro idėja

 

Siekdamas, kad Lietuvos gėrimų gamintojams būtų sudarytos sąlygos kurti produktus, pajėgius nukonkuruoti tarptautinius prekinius ženklus, gėrimų pramonę vienijantis ABBI klasteris kartu su Kauno Technologijos Unuversiteto mokslininkais pradėjo vystyti Gėrimų tyrimo centro įkurimo projektą


Įkurti tokį centrą yra būtina, norint  gaminti unikalius, išskirtine kokybe, skoniais ir pakuotėmis pasižyminčius produktus. Gėrimų tyrimų centre būtų atliekami sudėtingi tyrimai, bandomoji gamyba, kuriamas prekių pakuočių dizainas, renkama informacija apie rinkas, atliekami vartotojų elgesio tyrimai. Laboratorijose numatoma sumontuoti moderniausią labaratorinę ir bandomosios gamybos įrangą, kuri leis efektyviau plėtoti verslo ir mokslo projektus. Bus siekiama, kad visa įranga būtų kuo artimesnė gamybiniams įrengimams, tam, kad laboratorijose būtų galima atkartoti visus gamybinius procesus ir gauti toks pačios kokybės produktus. Planuojama gėrimų tyrimo centro struktūra:

·         Pakavimo tyrimų padalinys, kurį sudaro: dizaino skyrius,butelių ir kitų talpyklų skyrius, užkimšimo technologijų skyrius;

·         Gėrimų tyrimo padalinys, sudarytas iš laboratorijos, skysčių tyrimų skyriaus, ingredientų ir skonių tyrimų skyriaus;

·         Bandomosios gamybos padalinys: fermentacijos skyrius, gaiviųjų gėrimų gamybos skyrius, ingredientų gamybos skyrius, distiliuotų produktų gamybos skyrius, pakavimo skyrius;

·         Rinkos tyrimų padalinys sudarytas iš statistikos skyriaus ir vartotojų elgesio tyrimų skyriaus.

·         Mokymų ir konferencijų padalinys.

 Gėrimų tyrimo centru bus leista naudotis ir studentams – mokymo bei tyrimų tikslams. Numatoma tirti ir produktų funkcionalumą. Tai energiniai gėrimai, gėrimai turintys antioksidantų, vitaminų. Lietuvoje panašaus centro nebuvo ir nėra.
Preliminariais skaičiavimais investicijos į Gėrimų tyrimo centrą gali siekti 15-25 mln. Lt. Šiam projektui ABBI klasteris siekia gauti ES struktūrinių fondų paramą

© Visos teisės saugomos ABBI Beverage cluster