„Darnios gėrimų pramonės
plėtros“ projektas

 

ABBI klasteris kartu su KTU Aplinkos inžinerijos institutu (APINI) vykdo „Darnios gėrimų pramonės plėtros“ projektą. Šiuo projektu yra siekiama nuolatinio pramonės veiksmingumo didinimo, kurio galutinis tikslas - įmonių aplinkos apsaugos, ekonominio ir socialinio veiksmingumo optimizavimas.


..Gėrimų pramonės įmonės, sumažindamos poveikį aplinkai prevencinėmis aplinkos apsaugos priemonėmis, t.y. sumažindamos žaliavų, vandens ir energijos sąnaudas produkcijos vienetui didina produktyvumą. Produktyvumo padidėjimas ir gamybos bei su aplinkos apsauga susijusių kaštų sumažėjimas mažina produkcijos savikainą ir didina įmonių konkurencingumą. 

 

ABBI klaserio nariams numatyti mokymai, kurių metu įmonių vadovai, specialistai bus supažindinti su racionaliu išteklių panaudojimu ir taršos prevencija,ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo principais ir jų nauda, ekologinių produktų grupių gamybos reikalvimais ir ženklinimo sistema.I klasterio programa „Darni gėrimų pramonės plėtra“.

 

"Darnios gėrimų pramonės plėtros" programą rasite čia

© Visos teisės saugomos ABBI Beverage cluster