Visuomenės informavimo projektas apie
pakuočių atliekų tvarkymą

 

ABBI klasteris su Pakuočių tvarkytojų asociacija vykdo visuomenės informavimo projektą apie pakuočių atliekų tvarkymą.


Dabartinei situacijai dėl atliekų rūšiavimo išsiaiškinti buvo atliktas „TNS Gallup" tyrimas. Jis atskleidė, kad Lietuvoj atliekų rūšiavimas stringa daugiau ne dėl neūkiškumo, o dėl žinių trūkumo. Tyrimo duomenimis 36,8 % Lietuvos gyventojų pripažįsta asmeninę atsakomybę dėl teršimo. Tačiau maždaug pusė Lietuvos gyventojų (49,7 %) kaip vieną pagrindinių atliekų nerūšiavimo priežastį nurodė konteinerių surūšiuotoms šiukšlėms trūkumą. Tai parodo, kad žmonėms labai trūksta informacijos apie išrūšiuotų atliekų surinkimo alternatyvias galimybes. Būtent šį žinių trūkumą ir siekiama panaikinti vykdant šį projektą. Projektas prisideda prie institucijų, disponuojančių informacija apie aplinką, informacinės bazės padidėjimo: planuojamos penkios konferencijos skirtinguose Lietuvos miestuose, kurių metu apie papildančią atliekų surinkimo sistemą bus informuoti savivaldybių atstovai, aplinkos apsaugos atstovai bei atliekų perdirbėjų asociacijos. Tokiu būdu bus užtikrinamas grįžtamasis ryšys, kadangi informacijos apie aplinką sklaida bus perduota institucijoms, disponuojančiomis ir kaupiančiomis informaciją apie aplinką. Informacija apie projekto eigą ir rezultatus automatiškai pateks į Kauno technologijos universitetą, šio universiteto Aplinkos inžinerijos institutą, taip pat bus pateikta Aplinkos ministerijai, Regioniniams aplinkos apsaugos departamentams, Aplinkos apsaugos agentūrai, kitoms suinteresuotoms įstaigoms.

 

 

© Visos teisės saugomos ABBI Beverage cluster