„Darnios gėrimų pramonės
plėtros“ projektas

 

ABBI klasteris kartu su KTU Aplinkos inžinerijos institutu (APINI) vykdo „Darnios gėrimų pramonės plėtros“ projektą. Šiuo projektu yra siekiama nuolatinio pramonės veiksmingumo didinimo, kurio galutinis tikslas – įmonių aplinkos apsaugos, ekonominio ir socialinio veiksmingumo optimizavimas.


Gėrimų pramonės įmonės, sumažindamos poveikį aplinkai prevencinėmis aplinkos apsaugos priemonėmis, t.y. sumažindamos žaliavų, vandens ir energijos sąnaudas produkcijos vienetui didina produktyvumą. Produktyvumo padidėjimas ir gamybos bei su aplinkos apsauga susijusių kaštų sumažėjimas mažina produkcijos savikainą ir didina įmonių konkurencingumą

© Visos teisės saugomos ABBI Beverage cluster