Naujienos

 

Moksliniai tyrimai ir bandomoji/eksperimentinė gamyba ABBI klasteryje

2011 Rugpjūčio 30d.

2011 birželio 30 dieną ABBI klasteris pateikė paraiškas į ES finansuojamas programas „Inoklaster LT“ bei „Inoklaster LT+“


Priemonė „Inoklaster LT“ (toliau vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) srityje – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą.
Remiamos veiklos:
klasterio koordinatoriaus veikla susijusi su:
tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimu;
klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavimu;
klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) infrastruktūros valdymu ar administravimu;
mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimu siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius.
Siekiant technologinės plėtros ir inovacijų vienas iš būtinų dalykų yra idėjos bei žinių surinkimas.


Žinių surinkimas:
1.Vidinės klasterio konferencijos
Numatoma organizuoti  5 konferencijas, į kurias būtų kviečiami/samdomi maisto ir gėrimų specialistai/technologai iš užsienio
Tikslas:
Pristatyti Lietuvos įmonėms naujausius pasiekimus, idėjas, tendencijas
2. Pasaulio inovacijų monitoringas
Monitoringas apima viešai prieinamos informacijos sisteminimą bei aktualių užsienyje esančių gėrimų ar maisto tyrimų, bandomosios gamybos centrų, institutų lankymą, dalyvavimą įvairiose parodose (maisto, pakavimo ir technologijų) – įtraukiant įmonių atstovus
Monitoringo veikla atliekama ketvirčiais (viso 10 ketvirčių – 2,5 m.), rezultatus pristatant klasterio nariams vidinėse konferencijose
Tikslas:
Koncentruotai surinkti į klasterį naujausias pasaulio įmonių ir moklso idėjas, inovacijas, gyvai pamatyti jų įgyvendinimą
3. Mokymai
Specializuoti kompleksiniai mokymai ir praktiniai užsiėmimai įmonių technologams bei kitiems specialistams, kuriuose vestų Lietuvos ir užsienio specialistai (mokslininkai, konsultantai, įrangos ir žaliavų, ingredientų tiekėjai)
Viena mokymų programa apimtų 5-10 užsiėmimų
Numatomos 6 mokymų programos
4. Bendrieji technologiniai tyrimai
KTU, Babtų sodininkystės-daržininkystės institute, Gėrimų tyrimų centre ar kitose įstaigose atliekami bendrieji technologiniai tyrimai, kurie padėtų įmonėms įgyti praktinių žinių tam tikrose srityse – spalvų išgavimas, natūralių savybių išsaugojimas, natūralus konservavimas, gėrimų funkcionalumas ir pan. Tyrimai būtų atliekami bendradarbiaujant su mokslo įstaigomis ir specializuotomis įmonėmis
Tikslas:
Išbandyti praktikoje sukauptas teorines žinias, idėjas, praktiškai išnagrinėti aktualias sritis

ABBI klasteris priemonėje „Inoklaster LT +“ pateikė paraišką „GĖRIMŲ TYRIMŲ CENTRO ĮKURIMAS“


Priemonė „Inoklaster LT+“ (toliau vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) srityje – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, sukuriant reikiamą infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti.
Remiamos veiklos:
klasterio koordinatoriaus investicijos susijusios su:
klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūra;
klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP infrastruktūrą (laboratorijos, bandymų patalpos ir panašiai).


NUMATOMOS GĖRIMŲ TYRIMO CENTRO VEIKLOS KRYPTYS:
1. Naujų produktų (inovatyvių, funkcionalių, ekologiškų ir pan.) kūrimas, modifikavimas ir tobulinimas
2. Gėrimų bei jų žaliavų analizė
3. Natūralių ingredientų (ekstraktų) gamyba
4. Bandomoji gamyba
Numatoma įranga:
1. Juslinių tyrimų kompleksas su  8 profesionaliomis degustavimo kabinomis ir specializuota kompiuterine programa
2. Aromato ir skonio jutikliai: elektroninė nosis, elektroninis liežuvis
3. Klimatinės kameros
4. Stiprių alkoholinių gėrimų analizės sistema
5. Nealkoholinių gėrimų analizės sistema
6. Automatinis skysčių chromatografas (galimybė nustatyti konservantų, saldiklių, dažiklių, flavonoidų, vitaminų ir t.t kiekius produkte)
7. Dujų chromatografas alkoholių ir kitų lakiųjų junginių tyrimams
8. Numatoma universali, kompaktiška 10l ekstrakcijos sistema


Galimybės:
Stalinis karbonizatorius
Universali gėrimų maišymo, derinimo, fermentavimo bandomoji įranga
Pilna integruota aseptinė bandomoji gamybos linija

 © Visos teisės saugomos ABBI Beverage cluster