Naujienos

 

Lietuvos mokslo taryboje pristatyti klasterio interesai

2011 Sausio 13d.

ABBI prezidentas Romas Apulskis dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos pasitarime dėl programos „Saugus ir sveikas maistas“. Buvo pristatyti klasterio interesai ir pasiūlymai.


Programos ribose bus sprendžiami du uždaviniai:

1.   Ištirti ir nustatyti biologiškai vertingų ir kenksmingų medžiagų pokyčius auginant augalus ir gyvūnus maistui, laikant ir apdorojant žemės ūkio maisto žaliavas, kurti maisto žaliavų kokybę ir saugą didinančių technologijų prototipus.

2.  Ištirti ir įvertinti maisto komponentus cheminiu, biologiniu, toksikologiniu bei jų įtakos maisto matricoms požiūriais, kuriant padidintos biologinės vertės ir saugesnius maisto produktus.

ABBI klasteris sieks, kad vykdant programą „Saugus ir sveikas maistas“, jos rezultatai būtų pasiekiami ir naudingi verslui, gėrimų pramonei, taip pat tikisi, kad programoje bus tiriamas kai kurių klasterio įmonių produkcijos funkcionalumas.© Visos teisės saugomos ABBI Beverage cluster