Naujienos

 

Įvykdytas projektas „Nacionalinio Gėrimų pramonės klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas“

2014 Balandžio 29d.

Apie klasterį. 2009 metų gruodį Baltijos gėrimų pramonės aljanso pagrindu jėgas suvienijo kelios stambios gėrimus ir pakuotes gaminančios bei perdirbančios įmonės: UAB „Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko, AB „Stumbras", UAB „Italiana LT", AB „Warta Glass Panevėžys", UAB „Ekstara" ir kt. Solidžią bendradarbiavimo patirtį turinčios įmonės sustiprino partnerystę ir drauge siekia geresnių veiklos rezultatų.


Klasteryje dalyvaujantis Kauno Technologijos Universitetas užtikrina sėkmingą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą. Nuo pat klasterio įkūrimo buvo keliami uždaviniai, reikalingi klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimui, skatinant jo narių bendradarbiavimą ir didesnės pridėtinės vertės kūrimą visose vertės kūrimo grandyse bei didinant gėrimų pramonės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros potencialo išnaudojimo mastus. Dirbant šia linkme yra siekiama ambicingo tikslo – klasterio pirmavimo Rytų Europoje pagal tarptautinio konkurencingumo rodiklius. 
Apie Projektą. 2010 m. spalio 22 d. buvo pasirašyta Projekto Nr. S-VP2-1.4-ŪM-01-K-01-001 „Nacionalinio Gėrimų pramonės klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas“ (Projekto kodas: VP2-1.4-ŪM-01-K-01-001) finansavimo ir administravimo Sutartis. Projektas vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-01-K priemonę „Inoklaster LT“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas. Nepakankamas Lietuvos gėrimų pramonės konkurencingumas, smunkantis vidinis vartojimas ir didelės eksporto galimybės sąlygojo didinti Nacionalinio gėrimų pramonės klasterio tarptautinį konkurencingumą. Projekto metu buvo sukurta palanki aplinka klasterio nariams dalintis informacija, vienytis siekiant bendrų tikslų. Projektas prisidėjo prie Nacionalinio Gėrimų pramonės klasterio pagrindinio tikslo siekimo – būti lyderiu Rytų Europoje pagal tarptautinio konkurencingumo rodiklius. Įgyvendintas ir Projekto tikslas – užtikrintas stiprėjantis tarptautinio Lietuvos Gėrimų pramonės konkurencingumas, ekonominis augimas ir inovacijų potencialo panaudojimas. Šių tikslų pasiekimas sietinas su naujų narių pritraukimu, priemonių, leidžiančių didinti klasterio žinomumą tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu įgyvendinimu bei veiklų, skirtų klasterio narių kompetencijų, žinių, patirties, įgūdžių apsikeitimui bei vidinių ir išorinių ryšių stiprinimui įgyvendinimu.

Projekto rezultatas. Įgyvendinus Projektą visi numatyti tikslai ir uždaviniai buvo sėkmingai pasiekti. Projekto rezultate prie klasterio prisijungė nauji nariai, ko pasekoje išaugo klasterio narių konsoliduotos apyvartos ir eksporto dydis. Projekto metu įvykusių renginių, įgyvendintų klasterio žinomumo priemonių bei mokymų, seminarų, vidinių konferencijų dėka padidėjo klasterio tarptautinis konkurencingumas. Potencialių klasterio narių supažindinimas su gėrimų pramonės klasterio teikiama nauda leidžia ir toliau užtikrinti tolimesnį klasterio stiprinimą ir plėtros galimybes.
Projekto suma – 3.002.940,00 Lt.
Europos Sąjungos finansuojama suma – 1.581.050,00 Lt.

Kontaktinis asmuo:
Baltijos Gėrimų pramonės aljanso prezidentas
Romas Apulskis
Tel. Nr. +370 6 866 5563
El. paštas: romas.apulskis@abbi.lt© Visos teisės saugomos ABBI Beverage cluster