Naujienos

 

ABBI klasterio siekis - darni gėrimų pramonės plėtra

2011 Kovo 09d.

Baltijos gėrimų pramonės aljansas kartu su KTU Aplinkos inžinerijos institutu (APINI) vykdo „Darnios gėrimų pramonės plėtros“ projektą, kuriuo siekiama skatinti ekologišką gamybą, efektyvų resursų naudojimą, natūralius produktus, pakuočių atliekų tvarkymą„Darni plėtra – tai siekis neatimti iš būsimųjų kartų teisės į gyvenimo ir aplinkos kokybę, t.y. saugoti sunkiai atsinaujinančius arba neatsinaujinančius išteklius, vystyti socialiai atsakingą veiklą, išlaikyti esamas aplinkos sąlygas gyvenimui. Darni plėtra apima ne tik aplinkos, bet ir ekonominius, socialinius, politinius bei kultūrinius aspektus“- teigia KTU  Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) projektų vadovas dr. Visvaldas Varžinskas.ABBI klaserio nariams numatyti mokymai, kurių metu įmonių vadovai, specialistai bus supažindinti su racionaliu išteklių panaudojimu ir taršos prevencija,ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo principais ir jų nauda, ekologinių produktų grupių gamybos reikalvimais ir ženklinimo sistema. Kaip teigia ABBI klasterio koordinatorius Romas Apulskis, šis projektas, mokslininkų pagalba, padės klasterio nariams,  įsivertinti švaresnės gamybos galimybes, optimizuoti gamybos procesus, gerinti darbo sąlygas, sutaupant kaštus, mažinti produktų savikainą.„Akcentuojama, kad ekonomika ir aplinka turi ne riboti viena kitą, tačiau padėti surasti papildomų galimybių. Didelis dėmesys kreipiamas į ekoefektyvumą“- kalba dr. Visvaldas Varžinskas. Pasak jo, instituto specialistai planuoja atlikti įmonių poveikio aplinkai analizę, identifikuoti pagrindines problemas, pateikti galimų sprendimų alternatyvas bei atlikti siūlomų alternatyvų įvykdomumo analizę ABBI klasteriui priklausančiose įmonėse.ABBI klasteris vienija Kauno technologijos universitetą, UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, AB „Stumbras“, UAB „Itaina“, UAB „Boslita“ ir Ko, AB „Warta Glass Panevėžys“, UAB „Ekstara“ ir eilę kitų su gėrimų pramone susijusių įmonių. Klasterio įmonių bendra metinė apyvarta yra apie 1 mlrd. litų.© Visos teisės saugomos ABBI Beverage cluster